Toyota Avensis 2002-11-18

Toyota Avensis. Mas grande y lujoso